Prireditveni oder je osnova za vsak spektakel

Ne glede na to, kakšno prireditev organizirate, je potreben prireditveni oder, ki omogoča, da so nastopajoči bolj opazni, prav tako pa tudi praktično ločeni od občinstva. Če boste prireditev organizirali v gledališču, s tem ni težav, kadar se organizira v športni dvorani ali na prostem, pa je nujen premični prireditveni oder oziroma dovolj velik in primerno postavljen podest, ki bo dovolj velik za vse nastopajoče. Tega lahko naročite pri različnih ponudnikih, le nekaj pa je pri nas takšnih, ki lahko zagotovijo tudi prireditvene odre večjih dimenzij, poleg tega pa tudi vse ostalo, kar je potrebno za dobro postavitev – na primer scensko oziroma odrsko mehaniko, zavese in podobno.
V primeru, da bo prireditev potekala v dvorani, kjer je osnovni oder že na voljo, pa se lahko kljub temu pojavi potreba, da se obstoječi prireditveni oder nadgradi in je tako lahko sama scenografija precej bolj razgibana. S pomočjo stopnic, podestov in podobno lahko na osnovnem odru ustvarite več nivojev in tako dobro opazno razporedite več nastopajočih – ustvarite na primer prostor za zbor ali ansambel, poseben prostor za napovedovalca … Continue reading