Inštrukcije matematike za vse stopnje

V osnovni šoli se učenci začno spoznavati z matematiko in njenimi zakoni. Navadno se najprej srečajo s seštevanjem in odštevanjem, nato pa dodajo še ostale računske operacije in druga matematična področja, kot je na primer geometrija. Ta z vsakim razredom osnovne šole postajajo bolj zahtevna, viša pa se tudi nivo znanja, ki je potreben, da učenec ali učenka dobi pozitivno ali odlično oceno. Že v osnovni šoli se včasih pri matematiki pojavijo težave, saj je za dobre ocene nujno razumevanje snovi. Te težave lahko potem v srednji šoli prerastejo v negativne ocene, popravne izpite ali celo ponavljanje letnika, zato jih je dobro odpravljati že takoj, ko se pojavijo. Inštrukcije matematike za osnovne šole so zasnovane tako, da pomagajo razumeti učno snov ter nudijo temelje znanja, ki bodo prišli zelo prav tudi kasneje v srednji šoli.

Srednješolsko znanje matematike je pomembno tudi pri fiziki, kjer brez dobrega matematičnega znanja in razumevanja enostavno ne gre, enako pa velja tudi za nekatere strokovne predmete, kot so na primer ekonomija, računalništvo ali elektrotehnika. Pri vseh lahko pomagajo inštrukcije matematike, seveda pa so odlična rešitev tudi za vse tiste učence, pri katerih se težave pojavijo pri sami matematiki.

Inštrukcije so namenjene temu, da se najprej ugotovi, kakšne so težave in zakaj je do njih sploh prišlo. Pogosto je vzrok zgolj manjša vrzel v znanju, nerazumevanje določenega dela snovi, pomanjkljiva razlaga in podobno, še pogosteje pa se v srednji šoli zgodi, da učenci niso vajeni sprotnega dela oziroma se jim ne ljubi učiti. Najstniki si želijo v življenju početi vse kaj drugega, kot se učiti matematiko in vaditi naloge, zato je naloga inštruktorja tudi ta, da jih zna motivirati in navdušiti za učenje. Z zanimivim pristopom in zanje prilagojenimi razlagami ter nalogami jim predstavi snov veliko bolj sproščeno kot učitelj v razredu, poleg tega pa jih nauči tudi določene discipline, ki jim bo koristila tudi kasneje v življenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *