Oporoka, testament ali izjava poslednje volje 

Je enostranski pravni akt, s katerim oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Vsaka nova veljavna oporoka razveljavi prejšnjo. Je strogo oseben posel v katerem ni moč zastopati oporočitelja, ki mora biti opravljen v obliki kakršno predpisuje zakon.

vizitka-uraltaVsebina oporoke je lahko raznolika. Oporočitelj lahko v oporoki npr. določi, kdo bo to premoženje podedoval (dedič), naklonila drugim osebam (volilojemnikom), naloge (pogoje) dediču in volilojemniku, prizna očetovstvo ali določi kaj drugega.

Poroka je izpodbojna, če njena določila prikrajšajo pravice nujnega dediča ali določajo dediča, ki po zakonu ni možen. Če ni veljavne oporoke oziroma je ta neveljavna, se deduje kot po zakonu. Oporoka je akt nadrejen zakonitem dedovanju, zato se jo skuša ohraniti v tem večji meri (in favorem testamenti).

Oporoko se lahko rekonstruira, če je bila oporoka uničena po naključju ali z dejanjem druge osebe, brez vednosti in volje oporočitelja. Takšna oporoka ne izgubi pravnega učinka. Vsebino oporoke in izpolnjene pogoje za oporoko je tako potrebno dokazati.

Pogoji:

  • Oporočna sposobnost (v Sloveniji je sposoben napraviti oporoko vsakdo, ki je razsoden in in je dopolnil 15 let)
  • Izjava volje mora biti usmerjena v nastanek, spremembo ali preklic oporoke, mora tudi ustrezati pravi in resnični volji zapustnika.
  • Izpodbojna je s silo ali grožnjo izsiljena oporoka, prav tako tudi oporoka napravljena iz zvijače, zmote ali celo zmote v nagibu.
  • Nična je oporoka, ki je navidezen posel, ki prikriva drug pravni posel
  • Izpodbojna je oporoka, ki vsebuje miselni pridržek
  • Nekatere oporoke imajo dodatne pogoje, ki so posledica njihove drugačnosti (sposobnosti prič, pismenost…)

 

Za vas lahko oporoko sestavi podjetje Uralta d.o.o.. Prav tako vam lahko Uralta d.o.o. nudi celotno pravno podporo pri uresničevanju oporočnih zavez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *