Prevod uradnega besedila

Pri poslovanju pride velikokrat do situacije, kjer je potreben prevod besedila (http://www.julija.si/pisno-prevajanje.aspx). Največkrat govorimo o uradnih besedilih. V omenjenih situacijah se je zaželeno obrniti na prevajalsko agencijo.

Zakaj izbrati prevajalsko agencijo

Prevajalske agencije večinoma delujejo preko spleta. Na svoji spletni strani imajo opisana navodila in opis storitev. Naročnik odda svoje besedilo ter izpolni obrazec. V obrazec vpiše svoje osebne podatke ter želje za prevod besedila. V primeru, da zahtevanega besedila ni možno prevesti, podjetje preko elektronske pošte obvesti naročnika. Večino imajo spletni ponudniki svojo ponudbo in znanje jezikov napisano že na prvi strani tako da lahko naročnik preveri, če podjetje prevaja iz/v zahtevan jezik.

Pred leti so bili prevodi možni le, če je naročnik osebno oddal besedilo. Prevod besedila je trajal veliko dlje kot danes. Danes spletni ponudniki ponujajo možnost izračuna stroškov še pred oddajo besedila. Cena se lahko nanaša na število strani, čas prevoda ali zahtevnost besedila. Podjetja se največkrat odločijo za spletne ponudnike, ki ponujajo najhitrejše prevode.

Prevajalske agencije poleg prevodov besedil opravljajo tudi lektoriranje. Lektoriranje opredeljuje pregled besedila in odprava napak. Najpogosteje se lektorirajo diplomske in magistrske naloge. Pogled lektoriranja se v prevajalskih agencijah opravljajo tudi sodni prevodi.

Učenje tujih jezikov ni nikoli izguba časa

Znanje jezika je nujno potrebno v današnjem času. Vsak posameznik mora imeti dodatno znanje vsaj še enega jezika. Čeprav se uradni prevodi besedil opravljajo v prevajalskih agencijah, pa včasih na delovnem mestu pride do potrebe po prevodu kratkega neuradnega besedila. Takrat je potrebno samostojno ali pa z uporabo spletnih prevajalnikov besedilo prevesti. Čeprav je besedilo neuradno še vseeno zahteva slovnično pravilnost. Delodajalci zato pri vsakem razpisu zahtevajo znanje vsaj še enega jezika, odvisno na katerem trgu se podjetje pojavlja. Največkrat je zaželeno znanje angleščina, saj je angleščina najbolj razširjen jezik na svetu. Poleg angleščine vstopa vedno bolj v ospredje tudi nemški jezik. Zaradi širitve nemških podjetij v Slovenijo je znanje nemščine zato za zaposlene obvezno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *