Separatorji olj, maščob in drugih podobnih snovi

Odpadno olje je eden od velikih onesnaževalcev okolja, še posebej pa pitne vode in vodnih virov. Že majhna količina olja lahko močno onesnaži veliko količino vode. Ima pa olje tudi to lastnost, da ima nižjo gostoto od vode, zaradi česar nad njo ustvari tanek nepropusten sloj. Prav to je po eni strani zelo problematično, saj zaradi tega lahko v onesnaženi vodi začne primanjkovati kisika, kar vpliva na favno in floro v njej, po drugi stran pa to lastnost izkoriščajo tudi separatorji olj in maščob, ki na tak način lahko olje ločijo od vode.

Hauraton - Lovilec olj in maščob

Naprava za obdelavo odpadne vode

Odpadna voda je voda, ki je že bila uporabljena. Takšno vodo navadno zlijemo v odtok, pri čemer pa je treba poskrbeti za to, da ta voda ne vsebuje nobenih onesnaževalcev, še posebej pa ne olja, maščobe, maziv ali drugih podobnih snovi. Za to lahko učinkovito poskrbijo naprave za obdelavo odpadne vode, ki ji pravimo separatorji olj.

V domačem gospodinjstvu moramo zato ostanke olja in podobnih snovi shranjevati v posebni posodi (recimo plastenki) ter jih vsake toliko časa oddati komunalnemu podjetju, ki bo poskrbelo za njihovo obdelavo. V večjih gostinskih obratih, hotelih, avtomehaničnih delavnicah, na bencinskih črpalkah in povsod drugje, kjer obstaja verjetnost, da odpadna voda vsebuje tudi različna olja, maščobe, maziva itd., pa morajo uporabljati ustrezno napravo za obdelavo odpadne vode.

Podobno kot se v domačem gospodinjstvu olje zadrži v posebni posodi, za katere vsebino nato poskrbi komunalno podjetje, pri večjih obratih olje ostaja v separatorju, ko se ta napolni, pa komunalno podjetje poskrbi za njegovo praznjenje in čiščenje.

Kako deluje separator olj?

separatorji
Separator – Odvodnjavanje.si

Kot že rečeno, ima olje nižjo gostoto od vode, zaradi česar se kapljic olja zadržujejo na vodni površini. Separatorji olj izkoriščajo to lastnost za to, da olje lažje loči od odpadne vode. Olje na nek način ulovi (zaradi česar ga nekateri imenujejo tudi lovilec), medtem ko lahko nato tako obdelana odpadna voda nemoteno odteče v odtok, saj ni več nevarnosti, da bi z njo lahko onesnažili vodne vire.