Odškodninski zahtevek v primeru telesne poškodbe

Odškodninski zahtevek se definira kot pravno sredstvo. Najpogosteje se vloži zoper pristojno zavarovalnico, lahko pa tudi zoper fizično ali pravno osebo. Z njim se želi doseči izvensodna poravnava kot denarno zadoščenje.

Odškodninski zahtevek vam lahko dobro služi tudi kot pravna podlaga za kasnejše morebitne vložene tožbe. V tem primeru gre za tožbeni zahtevek.

Zahtevek odškodnine za nepremoženjsko škodo

Odškodninski zahtevek za telesno škodo, ki se uvršča med nepremoženjsko škodo, vključuje vse pretrpljene in bodoče pretrpljene telesne bolečine, skaženost, nevšečnosti med samim zdravljenjem, strah in še številne druge.

Zahtevek za odškodnino je sestavljen po podkrepljenih pravnih utemeljitvah in po obrazloženih specifikacijah. Prav tako sestavlja še celoten opis medicinskega zdravljenja. Iz tega se mora razbrati vsa dejanja med zdravljenjem ter seveda še trajnostne posledice.

Zahtevek za odškodnino zoper pravno in fizično osebo

Odškodninski zahtevek za poškodbo telesa povzroči, da 15. dan po njegovi vložitvi pričnejo zavarovalnici teči zakonite zamudne obresti. Zahtevek za odškodnino za telesne poškodbe se lahko vloži tudi zoper pravno ali fizično osebo.

Zahtevek za odškodnino zoper fizično osebo se vloži v primeru kakršnega koli fizičnega napada. Priloga k zahtevku so tudi medicinski papirji. Na njih so zapisani tudi vsi argumenti samega zahtevka. Vsekakor pa je izjemno pomembno, da je odškodninski zahtevek za telesno poškodbo zelo profesionalno spisan ter pravilno argumentiran. Služil bo namreč kot pravno sredstvo, s katerim se lahko doseže najvišjo možno denarno zadoščenje; brez sodišča in pravdanja.

Kakovostno narejen zahtevek za odškodnino

Najpomembneje je, da se zavedate, da lahko le preko kakovostno spisanega odškodninskega zahtevka dosežete denarno zadoščenje v visokem denarnem znesku. Pri tem vam lahko pomagajo tudi najrazličnejši strokovnjaki. Na spletu lahko najdete kar nekaj podjetij, ki vam bodo svetovala, kako je najbolje spisati odškodninski zahtevek. Za nasvete jim lahko pišete na mail ali pa jih pokličete po telefonu. Nekateri nasveti so popolnoma brezplačni.