Veliko nesreč se zgodi na delovnem mestu

Vsak dan, ko se veliko ljudi odpravi na delovno mesto, je izpostavljenih nesrečam, ki se včasih zgodijo nehote ali zaradi nepazljivosti delavcev ter ostalih udeležencev delovnega procesa. Ko se delavcu zgodi poškodba pri delu, mora biti le ta deležen pravične odškodnine, ki pa jo veliko podjetij noče izplačati.

Da  ne izognemo takim situacijam, se delavcem, ki so zaposleni v velikih tovarnah ali pa so dnevno izpostavljeni nevarnostim poškodbe svetuje, da se dobro zavarujemo. V primeru nesreče, pa si morajo poiskati pomoč strokovno podkovanega odvetnika, ki jim po pomagal, da bo poškodba pri delu primerno izplačana. Le tako si namreč v veliko primerih delavci lahko plačajo dodatne stroške zdravljena ali preživljajo družino v času, ko dela ne bodo bili sposobni hoditi v službo.

V katerih primerih nam pripada odškodnina

Poškodba pri delu se včasih zgodi izredno hitro in nepredvidljivo, zato velikokrat delavci sploh ne vedo, ali jim odškodnina pripada ali ne. Tudi v takem primeru se je najbolje posvetovati z posebnimi odvetniškimi pisarnami, ki se posvečajo le odškodninam na delovnem mestu.

Če se nam je zgodila poškodba pri delu, nam odškodnina za poškodbo pri delu pripada na podlagi zavarovanja CO – to je zavarovanje odgovornosti, ki ga mora imeti sklenjeno vsako podjetje. V primeru, da podjetje nima sklenjenega omenjenega zavarovanja, se za odškodnino terja neposredno podjetje samo.

Primeri, ko delavcu ne pripada nobene odškodnina

Seveda ni vsaka poškodba pri delu deležna odškodnina. Če se namreč ugotovi, da je bil delavec med delom vinjen in je poškodba pri delu tudi njegova krivda, do odškodnine delavec ni upravičen. Tudi če se še je nesreča zgodila zaradi malomarnosti, ki je na delovnih mestih pogosta, nam odškodnina ne bo pripadala. Upoštevati moramo tudi navodila o varnosti pri delu, kajti pomembno je, da se vsak delavec drži načina dela, ki je predpisan. Če je poškodba pri delu posledica zanemarjanja navodil, odškodnine žal ne bo dobil.

Odškodninski zahtevek v primeru telesne poškodbe

Odškodninski zahtevek se definira kot pravno sredstvo. Najpogosteje se vloži zoper pristojno zavarovalnico, lahko pa tudi zoper fizično ali pravno osebo. Z njim se želi doseči izvensodna poravnava kot denarno zadoščenje.

Odškodninski zahtevek vam lahko dobro služi tudi kot pravna podlaga za kasnejše morebitne vložene tožbe. V tem primeru gre za tožbeni zahtevek.

Zahtevek odškodnine za nepremoženjsko škodo

Odškodninski zahtevek za telesno škodo, ki se uvršča med nepremoženjsko škodo, vključuje vse pretrpljene in bodoče pretrpljene telesne bolečine, skaženost, nevšečnosti med samim zdravljenjem, strah in še številne druge.

Zahtevek za odškodnino je sestavljen po podkrepljenih pravnih utemeljitvah in po obrazloženih specifikacijah. Prav tako sestavlja še celoten opis medicinskega zdravljenja. Iz tega se mora razbrati vsa dejanja med zdravljenjem ter seveda še trajnostne posledice.

Zahtevek za odškodnino zoper pravno in fizično osebo

Odškodninski zahtevek za poškodbo telesa povzroči, da 15. dan po njegovi vložitvi pričnejo zavarovalnici teči zakonite zamudne obresti. Zahtevek za odškodnino za telesne poškodbe se lahko vloži tudi zoper pravno ali fizično osebo.

Zahtevek za odškodnino zoper fizično osebo se vloži v primeru kakršnega koli fizičnega napada. Priloga k zahtevku so tudi medicinski papirji. Na njih so zapisani tudi vsi argumenti samega zahtevka. Vsekakor pa je izjemno pomembno, da je odškodninski zahtevek za telesno poškodbo zelo profesionalno spisan ter pravilno argumentiran. Služil bo namreč kot pravno sredstvo, s katerim se lahko doseže najvišjo možno denarno zadoščenje; brez sodišča in pravdanja.

Kakovostno narejen zahtevek za odškodnino

Najpomembneje je, da se zavedate, da lahko le preko kakovostno spisanega odškodninskega zahtevka dosežete denarno zadoščenje v visokem denarnem znesku. Pri tem vam lahko pomagajo tudi najrazličnejši strokovnjaki. Na spletu lahko najdete kar nekaj podjetij, ki vam bodo svetovala, kako je najbolje spisati odškodninski zahtevek. Za nasvete jim lahko pišete na mail ali pa jih pokličete po telefonu. Nekateri nasveti so popolnoma brezplačni.

Kako poteka vročanje poslovne pošte s strani detektiva?

Vse več ljudi se zaradi svojih težav obrača tudi na zasebne oziroma privat detektive, ki jim lahko na hiter ter enostaven način pomagajo priti do utemeljenega ali neutemeljenega suma. Morda smo tudi vas ravno ujeli v trenutku, ko svoj sum želite preveriti s pomočjo takega strokovnjaka. V današnjem prispevku vam bomo predstavili nekaj najpogostejših detektivskih storitev, osrednjo vlogo pa bo imelo vročanje poslovne pošte.

Povedali vam bomo, kaj to pomeni v praksi in kako vročanje take vrste lahko izgleda. Pri tem vam bo najbolj pomagal privat detektiv, ki vam svoje storitve predstavlja tudi na spletnem mestu. Na istem mestu se na želeno storitev lahko naročite. V najkrajšem možnem času vam bo izkušeni strokovnjak poslal termin za prvo srečanje, ki vam bo še kako koristilo in v nadaljevanju prineslo tudi lepe rezultate.

Najpogostejše detektivske storitve

Med številnimi storitvami, ki jih lahko naročite pri zasebnem oziroma privat detektivu, so najpogosteje iskane naslednje: kontrola potnih stroškov, preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu, bolniški dopust, partnerska nezvestoba, poligraf, povzročitelji škodnih dejanj, nadzor nad otroki, mednarodne poizvedbe, kazniva dejanja in vročanje poslovne pošte. Slednjo storitev vam bomo v nadaljevanju tudi natančneje predstavili. Continue reading

Tolmač je izjemna oseba z izjemnimi sposobnostmi

Ljudje spoštujemo osebe, ki se ukvarjajo s prevajanjem ali pa s poučevanjem jezikov. Vemo namreč, da je za to potrebno veliko znanja, izkušenj in tudi talenta. Ljudje, ki se ukvarjajo s tem področjem pa so seveda tudi pod stalnim stresom, saj se zavedajo, da mora biti njihovo delo dobro opravljeno in to vedno ter povsod.

Za to je potrebno veliko prakse. Pri delu je potrebno biti izjemno natančne. Poznati je potrebno tudi različne dialekte in narečja za posamezne države. Zaželeno je, da oseba biva nekaj časa v državi, katere jezik je del prevoda. Ne smejo si dovoliti niti najmanjše napake, ki bi jih lahko stala celo delovnega mesta. Posebna oblika prevajalca pa je tudi sodni tolmač za angleški in nemški jezik, ki ima še posebej zahtevno nalogo. Continue reading

 Zakaj morate biti dopolnilno zavarovani?

Zdravstveno zavarovanje je zelo pomembno, saj brez njega ne morete brezplačno uporabljati zdravstvenih storitev tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga zaposlenim plačuje delodajalec, pa morate imeti urejeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Znesek takšnega zavarovanje ni visoko, krije pa vam tiste stroške zdravstvenih storitev, ki bi jih morali v primeru, da dodatnega zavarovanja ne bi imeli sklenjenega, doplačati.

Doplačila za zdravstvene storitve so lahko tudi zelo visoka, sploh ko gre za kakšna redkejša zdravila, posebne fizioterapije in ortopedske pripomočke, operacije ali zdravljenje v tujini, obvezno zdravstveno zavarovanje pa zdravljenja ne krije v celoti, zato je nujno imeti sklenjeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Izjema velja le za otroke in vsi, ki se še šolajo in so mlajši od 26 let, saj pri njih obvezno zavarovanje krije prav vse storitve, prav tako pa so lahko nekatere osebe zakonsko oproščene plačevanja doplačila za zdravstvene storitve oziroma jim ni treba plačevati premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Continue reading

Prevod uradnega besedila

Pri poslovanju pride velikokrat do situacije, kjer je potreben prevod besedila (http://www.julija.si/pisno-prevajanje.aspx). Največkrat govorimo o uradnih besedilih. V omenjenih situacijah se je zaželeno obrniti na prevajalsko agencijo.

Zakaj izbrati prevajalsko agencijo

Prevajalske agencije večinoma delujejo preko spleta. Na svoji spletni strani imajo opisana navodila in opis storitev. Naročnik odda svoje besedilo ter izpolni obrazec. V obrazec vpiše svoje osebne podatke ter želje za prevod besedila. V primeru, da zahtevanega besedila ni možno prevesti, podjetje preko elektronske pošte obvesti naročnika. Večino imajo spletni ponudniki svojo ponudbo in znanje jezikov napisano že na prvi strani tako da lahko naročnik preveri, če podjetje prevaja iz/v zahtevan jezik. Continue reading

Oporoka, testament ali izjava poslednje volje 

Je enostranski pravni akt, s katerim oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Vsaka nova veljavna oporoka razveljavi prejšnjo. Je strogo oseben posel v katerem ni moč zastopati oporočitelja, ki mora biti opravljen v obliki kakršno predpisuje zakon.

vizitka-uraltaVsebina oporoke je lahko raznolika. Oporočitelj lahko v oporoki npr. določi, kdo bo to premoženje podedoval (dedič), naklonila drugim osebam (volilojemnikom), naloge (pogoje) dediču in volilojemniku, prizna očetovstvo ali določi kaj drugega.

Poroka je izpodbojna, če njena določila prikrajšajo pravice nujnega dediča ali določajo dediča, ki po zakonu ni možen. Če ni veljavne oporoke oziroma je ta neveljavna, se deduje kot po zakonu. Oporoka je akt nadrejen zakonitem dedovanju, zato se jo skuša ohraniti v tem večji meri (in favorem testamenti). Continue reading

Konferenčne dvorane

Načrtujete dogodek, prireditev, konferenco ali predavanje? Potem vam bodo naslednji nasveti o tem, kako izbrati primerno konferenčno dvorano, prišli še zelo prav. Poleg najema konferenčne dvorane, boste morali poskrbeti tudi za vsebino dogodka, reklamo in promocijo, spremljevalne dejavnosti, hrano in pijačo in še bi lahko naštevali, a danes se bomo osredotočili na to, kako najeti dvorano za prireditev in na kaj morate biti pozorni.

Lokacija dogodka izjemno pomembna, je pa seveda odvisna od narave konference oz. prireditve. Če želite, da je dogodek dostopen čimveč ljudem, bo verjetno smiselno, da se odvija v Ljubljani. Najem konferenčne dvorane v Ljubljani ne bi smel biti problem, saj jih je mnogo, lahko pa vam problem predstavlja kako izbrati najprimernejšo. Pri izbiri bodite pozorni, da je pred stavbo, v kateri najemate konferenčno dvorano dovolj parkirnih mest. Vsaj toliko, kolikor gostov pričakujete. Dobro je tudi, da je lokacija dostopna z mestnim avtobusom. Kar se lokacije tiče, je še zelo priporočljivo, da je malenkost odmaknjena od hrupa ceste in da je v bližini kakšna restavracija, če konferenca traja cel dan, da imajo gostje možnost oditi na kosilo in da zato ne potrebujejo veliko časa in prevoza. Konferenčne dvorane v Ljubljani ponujajo predvsem hoteli. Continue reading

S čim vse se ukvarja detektivska agencija?

Detektivska agencija je podjetje, ki se ukvarja s kar nekaj različnimi opravili, ki vam lahko pridejo prav kot posamezniku ali kot predstavniku podjetja. Poleg tistih opravil, ki jih najbolj pogosto smatramo za njeno delo, torej za sledenje, dokazno fotografiranje in podobno, se detektivska agencija posveča tudi zbiranju drugih informacij in podatkov. Lahko gre za delo na terenu, kjer detektivska agencija poskrbi za fizične dokaze, ki vam lahko pomagajo pri življenjskih in poslovnih odločitvah, za delo v pisarni, kjer se zbirajo materiali dokazi tako, da se pridobivajo najrazličnejši dokumenti od raznih institucij, prav tako pa za delo za računalnikom, kjer se programerji oziroma računalniški forenziki ukvarjajo s pridobivanjem podatkov z računalnikov, diskov, strežnikov … Continue reading

Vse bolj privlačna izbira za podjetnike: virtualna pisarna

Iščete naslov, ki bo v očeh vaših strank deloval profesionalno? Imate pomisleke glede navajanja vašega domačega naslova kot naslov vašega podjetja? Vas skrbita cena najema in cena vzdrževanja?

Dobra novica! Ni vam potrebno najeti ali celo kupiti pisarne, da bi lahko občutili nekaj pisarniškega duha. Namesto najema poslovnega prostora in vsega kar sodi zraven – najema receptorja, nakupa celotne pisarniške opreme: od sedežne garniture, telefona, faksa in podobno – raje najemite virtualno pisarno in obrnite situacijo v vaš prid.

Zavedamo se, da je lahko ugled, ki ga ponuja pisarna v središču mesta, velika prednost. Vendar kljub ugledu, ki ga prinese izgled prostorov in lokacija vaše pisarne, lahko to predstavlja kar velik finančni zalogaj, ne glede na to, ali gre za podjetje kot organizacijo ali pa za podjetnike posameznike, ki so pravkar začeli svojo podjetniško pot. Pot kot startup podjetje. Zato je tu na voljo čedalje bolj uveljavljena, tako imenovana virtualna pisarna. Continue reading