Sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja je izjemno preprosta

Vemo, da so zdravstvena zavarovanja še kako zelo pomembna za naša življenja. V osnovi se delijo na obvezno in dodatno, ki ga lahko imenujemo tudi dopolnilno. Sklenitev dodatnega zavarovanja je nujna, če ne želimo imeti nikakršnih dodatnih stroškov pri zdravljenju česa, česar obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Tega se moramo zavedati, zato moramo poskrbeti, da ga tudi pravočasno sklenemo.

Kaj nam prinese sklenitev dodatnega zavarovanja?

Dodatno zdravstveno zavarovanje je torej oblika zavarovanja, ki krije vsa doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije povsem. Celotno kritje namreč zagotavlja le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih bolezenskih stanjih, ki so do njega upravičene. Sklenitev dodatnega zavarovanja je namenjena vsem, ki imajo po zakonu urejeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje ter so zavezanci za doplačila, razen tistim, ki jim to zakon oprošča pod posebnimi pogoji. V ta sklop, kot že rečeno, štejemo otroke, šolsko mladino, dijake ter študente, ki se redno šolajo in niso še dopolnili 26 let. Poleg tega sem prištevamo tudi osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil zdravstvenih storitev, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Pomembno je tudi, da se povsem zavedamo, kateri stroški so nam kriti ob sklenitvi dodatnega zavarovanja. Povedali smo že, da sem sodijo prav vse zdravstvene storitve na področju zdravstvenih dejavnosti, za katere je znano, da jih ne krije obvezno zavarovanje. Sem prištevamo tudi storitve nastanitve in tudi prehrane v bolnišničnih ustanovah ali zdraviliščih. Poleg tega nam ni potrebno plačevati ali doplačevati vseh zdravil s pozitivne ter vmesne liste, ki so predpisana na recept. Prav tako ne plačamo za nenujne reševalne prevoze, zdravstvene pripomočke, ortopedske, slušne ter podobne tehnične pripomočke.

Sklenitev dodatnega zavarovanja pa poleg vsega velja še za izjemno enostavno ter hitro storitev, ki jo lahko opravimo že kar preko spleta in to samo v nekaj minutah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *